Reglement

Reglement Håndballcupen Ski Mini 05122020


Kamp- og cupreglement 2020

Håndballcupen Ski er en miniturnering og følger reglementet til Norges Håndballforbund og Region Øst. Minner om at reglene kan variere fra en region til en annen. I tillegg til disse har turneringen egne regler som skal følges av lag, spillere og ledere.

§1 Lagslister
Jenter/Gutter 7 & 8 år:
Alle lag skal melde inn lagsliste via Cupmanager (din side ved påmelding) innen
Tirsdag1/12-2020 med mindre annet er avtalt.
Det skal påføres spillerens navn, fødselsdato og lederes navn/mobilnr/mail.
Lagslistene kan kompletteres med spillere ved henvendelse til resultatservice under turneringen.

§2 Håndballcupen Ski har følgende unntak fra NHF’s lover og regelverk for turneringsarrangement:

ØDet kan benyttes inntil 8 spillere til hver kamp.

ØLagene kan ikke be om lagstimeout.

ØDet er ikke pause/sidebytte i kampene.Vi ønsker å gjøre lagene klar over at vi til enhver tid følger reglene til Norges Håndballforbund.§4 Klasseinndeling - Spillertider - Ballstørrelser

J/G 07 1 x 15 min Født 01012013 eller senere Ballstørrelse – myk miniball


J/G 08 1 x 15 min Født 01012012 eller senere Ballstørrelse – myk miniballTurneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i.

En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme klasse. Hvis spiller har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innunder NHF om spill i annen klasse, må dette medbringes og godkjennes før cupstart av turneringsledelsen.

§5 Kampavvikling

§5.1 Oppmøte til kamp
Lagene må være kampklare minimum 5 minutter før oppsatt kampstart.


§5.2 Ball
Ballen til laget som står først i kampoppsettet (hjemmelag) skal være førstevalg i bruk. Se tabell over for ballstr.

§5.3 Avkast
Ved avkast er det førstnevnte lag i programmet (hjemmelag) som tar avkast og stiller opp på venstre side for banesekretariatet. Det foretas ikke sidebytte.
§5.4 Draktlikhet
Ved draktlikhet er sistnevnte lag (bortelag) ansvarlig for draktbytte.

§5.5.1 Spillesystem – Aldersklassene 7 – 8 år
Alle lagene i aldersklassene 7 - 8 år spiller 3 – 4 kamper.
Disse aldersklassene spiller ikke sluttspill.
I klassene er det 1 målvakt og 3 utespillere på minibanen.§6 Trekking av lag
Lag som trekker seg i perioden 24/10-2020- 12/11-2020 får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.
Lag som trekker seg etter 12/11-2020 får et gebyr på kr 1000,- samt får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.
I henhold til NHFs reglement forbeholder arrangøren seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg etter 5/12 den dagen cupen arrangeres, samt ikke møter opp et gebyr på kr. 3.000,- i tillegg til turneringsavgiften.


§7 Premiering
Alle spillere vil få utdelt gratis turnerings T-skjorte gjennom påmeldingsavgiften, maks 8 spillere pr lag.

§8 Forsikring av spillere
Det er deltakende lag å påse at hver og en spiller har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund.
Håndballcupen Ski har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn.
Håndballcupen Ski er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.
Håndballcupen Ski har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller skader på utstyr og er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av slike forhold.
Vi oppfordrer alle deltakere og ledere til aldri å legge fra seg verdifulle gjenstander eller penger uten tilsyn.

Kommentarer